Fix und Foxi 120: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kaukapedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
Zeile 1: Zeile 1:
 
{{Infobox_FF |
 
{{Infobox_FF |
 
FFNR=120|
 
FFNR=120|
EDATUM=28.3.1958|
+
EDATUM=4.4.1958|
 
JGANG=6 (Cover: 7)|
 
JGANG=6 (Cover: 7)|
 
NRCOMICS=4 (20 Seiten)|
 
NRCOMICS=4 (20 Seiten)|

Version vom 12. März 2007, 21:11 Uhr

Vorlage:Infobox FF Fix & Foxi 120

 • Titelbild:

Fix und Foxi

 • 11 Seiten
 • Zeichnungen: [[]]
 • Figuren: Fix, Foxi, Lupo
 • Inhalt:

Hops und Stops

Fix und Foxi

 • 6 Seiten
 • Zeichnungen: [[]]
 • Figuren: Fix, Foxi, Lupo
 • Inhalt:

Pauli

 • 1 Seite
 • Zeichnungen: [[]]
 • Figuren: Pauli
 • Inhalt: